Dezinfekcie

Dezinfekčný program distribuujeme na slovenskom trhu už 15 rokov. Poskytujeme našim zákazníkom poradenský servis s možnosťou vypracovania dezinfekčného plánu podľa potrieb používateľa. Ponúkame široké spektrum prípravkov, ktorými sa dajú riešiť všetky dezinfekčné úlohy v zdravotníctve, veterinárnej praxi i potravinárskom priemysle - dezinfekcie rúk a pokožky (hygienická dezinfekcia rúk, chirurgická dezinfekcia rúk, alkoholová dezinfekcia rúk), plošná dezinfekcia, dezinfekcia postrekom, dezinfekcia nástrojová, dezinfekcia hemodializačných monitorov.
V prípade požiadavky cien a množstevných zliav volajte +421 434 220 057 | Email: lorika@lorika.sk